หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเปิดประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุโครตการท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ (17 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (14 ก.พ. 2555)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการการลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบถนน (14 ก.พ. 2555)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 (24 พ.ค. 2554)
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (12 เม.ย. 2554)
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2554 (5 เม.ย. 2554)

หน้า : [1]

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี 69 หมู่ 1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:0-3947-1088-90 E-mail:drtvthailand@gmail.com