หน้าหลัก >> ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การเปิดประมูลจัดให้เช่าอาคารราชพัสดุโครตการท่าเทียบเรือแบบเบ็ดเสร็จ (17/02/2012)
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง (14/02/2012)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการการลงดินลูกรังพร้อมเกลี่ยแต่งเรียบถนน (14/02/2012)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 (24/05/2011)
download 8
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จันทบุรี สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (12/04/2011)
สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับสถานศึกษา ประจำปี 2554 (05/04/2011)

หน้า : [1]

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี 69 หมู่ 1 ต.แสลง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
Tel:0-3947-1088-90 E-mail:drtvthailand@gmail.com