NBT PR
รายการ ตามรอยพ่อ...ของแผ่นดิน

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 99 คน)

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ ตามรอยพ่อ ของแผ่นดิน ในประเด็น " มหากษัตริย์ทีทรงใฝ่พระทัยในงานสังคมสงเคราะห์" โดยมี พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา บัวศรี รองประธานสภาสังคมสงเคราหะฯ สนทนาในรายการ ซึ่งมี นางสาวกัญณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้จากทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๒๑.๐๐ - ๒๒.๐๐ น.
จำนวนคนอ่าน 100 คน จำนวนคนโหวต 0 คน