NBT PR
รายการ สะพานเชื่อมไทย

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 120 คน)

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด "สะพานเชื่อมไทย " ณ ห้องส่งใหญ่ NBT ถนนวิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ได้สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ ในประเด็น และนางสาวสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร การร้องทุกข์ การขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งเรื่องเดือดร้อนของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ผู้ชมทุกภาคได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมี นาย บุญมา ศรีหมาด และ นางสาวปวีณา ฟักทอง เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน 121 คน จำนวนคนโหวต 0 คน