NBT PR
รายการ ใจฟ้า

วันที่ 19 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 117 คน)

วันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศทย ร่วมกับวัดพระบาทน้ำพุจัดรายการสด รายการใจฟ้า ในวันพุธที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ เสนอในตอน" ยายกระจ่างปลูกเองขายเอง" ยายกระจ่าง เปลี่ยนแปลก อายุ ๘๖ ปี ขายผัก ผลไม้ ที่ปลูกจากสวนพื้นที่ของตัวเอง จังหวัดนนทบุรี เป็นมะเร็งลำไส้ โดยมี ท่านเจ้าคุณอลงกต พระคุณสมุห์ไพรินทร์ และ นางพรอัปสร นิลจินดา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามรายการสดใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามรายการสดใจฟ้าได้ทุกวันพุธ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน 118 คน จำนวนคนโหวต 0 คน