NBT PR
รายการ แผ่นดินไทย...ใสสะอาด

วันที่ 20 เม.ย. 2560 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. รายการสด แผ่นดินไทย...ใสสะอาด เสนอในประเด็น " ปากบ่อโมเดล" ต้นแบบ "บวร" ในเมืองกรุง " โดยมี นางสาวพัชรี จันทร์ไกรทอง ประธานชุมชนหลังวัดปากบ่อ อาจารย์ วรินทร ปิ่นทอง หัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิต สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายอภิรักษ์ หาญพิชิตวณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการสด แผ่นดินไทย..ใสสะอาด ได้ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน 147 คน จำนวนคนโหวต 0 คน