NBT PR
รายการ เคลียรฺ - คัด ชัดเจน

วันที่ 18 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 100 คน)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการ เคลียร์ - คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น " ฟื้นฟูแหล่งน้ำ แก้ " ท่วม - แล้ง" ยั่งยืน" โดยมี นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์  ศรีอนันตรักษา  และนางสาวศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมในประเด็นนี้ได้จากรายการ เคลียร์ - คัด ชัดเจน ซึ่งออกอากาศทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา ๒๐.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน