NBT PR
รายการ สะพานเชื่อมไทย

วันที่ 18 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 172 คน)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด "สะพานเชื่อมไทย " ณ ห้องส่งใหญ่ NBT ถนนวิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยได้เสนอในประเด็นการจัดงานตลาดจตุจักรสะพานปลา ๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่สะพานปลากรุงเทพ ซ.เจริญกรุง ๕๘ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านการเกษตรยั่งยืน และ รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร การร้องทุกข์ การขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งเรื่องเดือดร้อนของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ผู้ชมทุกภาคได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมี นาย ส.กรกช ยอดไช และ นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน 173 คน จำนวนคนโหวต 0 คน