NBT PR
รายการ สะพานเชื่อมไทย

วันที่ 19 พ.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 118 คน)

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด "สะพานเชื่อมไทย " ณ ห้องส่งใหญ่ NBT ถนนวิภาวดี - รังสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. โดยได้เสนอในประเด็นการประดิษ์ฐดอกไม้จันทร์ จากวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ได้นำทีมงานมาสาธิตการประดิษฐ์ดอกไม้จ้นทร์ให้ได้รับชมในรายการด้วย และ รายการนี้เป็นรายการที่นำเสนอข้อมูลข่าวสาร การร้องทุกข์ การขอความช่วยเหลือ พร้อมทั้งเรื่องเดือดร้อนของประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เพื่อให้ผู้ชมทุกภาคได้มีส่วนร่วมในการส่งต่อข้อมูลข่าวสาร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งมี นาย ส.กรกช ยอดไช และ นางสาวกัญญ์ณาณัฎฐ์ ภาธรสืบนุกูล เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จำนวนคนอ่าน 119 คน จำนวนคนโหวต 0 คน