NBT PR
รายการ เคลียร์ - คัด ชัดเจน

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 148 คน)

วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น " ปัญหาเด็ก-เยาวชน กับโอกาสและการพัฒนายุค ๔.๐" ซึ่งมี นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานกรรมาธิการสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์
จำนวนคนอ่าน 149 คน จำนวนคนโหวต 0 คน