NBT PR
รายการ เคลียร์ - คัด ชัดเจน

วันที่ 12 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 152 คน)

วันอังคารที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น.สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จัดรายการสด เคลียร์ -คัด ชัดเจน เสนอในประเด็น " ศธ.ตอบโจทย์ประเทศเร่งขับเคลื่อนนโยบาย" ซึ่งมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สนทนาในรายการ ซึ่งมี นายวรวิทย์ ศรีอนันตรักษา และนางสาว ศศิวรรณ เลิศวิริยะประภา เป็นผู้ดำเนินรายการ ติดตามชมรายการ เคลียร์- คัด ชัดเจน ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๑.๓๐ น. วันจันทร์ - วันศุกร์
จำนวนคนอ่าน 153 คน จำนวนคนโหวต 0 คน