NBT PR
รอง อปส. ร่วมงาน ๒๐ ปี TNN

วันที่ 19 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 9 คน)

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญกิจกรรมงานครบรอบ ๒๐ ปีสำนักข่าว แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ มกราคม โดยสำนักข่าวแห่งชาติ เดิมคือ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงาน ต่างๆประกอบด้วยกองข่าวในประเทศ และกองข่าวต่างประเทศ ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลข่าวสารของประเทศ ซึ่งมี นางธารทิพย์ ทองงามขำ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าว ให้การต้อนรับ
จำนวนคนอ่าน 10 คน จำนวนคนโหวต 0 คน