NBT PR
รอง อปส. ร่วมงาน ๒๐ ปี TNN

วันที่ 19 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 114 คน)

วันศุกร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมทำบุญกิจกรรมงานครบรอบ ๒๐ ปีสำนักข่าว แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ มกราคม โดยสำนักข่าวแห่งชาติ เดิมคือ สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์เกิดจากการรวมตัวของหน่วยงาน ต่างๆประกอบด้วยกองข่าวในประเทศ และกองข่าวต่างประเทศ ซึ่งถูกตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลข่าวสารของประเทศ ซึ่งมี นางธารทิพย์ ทองงามขำ เป็นผู้อำนวยการสำนักข่าว ให้การต้อนรับ
จำนวนคนอ่าน 115 คน จำนวนคนโหวต 0 คน