ข่าวประกวดราคา
อบต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง

วันที่ 25 พ.ค. 2555 )

    อบต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ คือ
    1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ราคากลาง 244,400.-บาท
    2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ราคากลาง 276,900.-บาท
    3. โครงการก่อสร้างระบบน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บ้านเพ็กใหญ่พัฒนา หมู่ที่ 11 ราคากลาง 138,400.-บาท
    4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายภายในที่กำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย อบต.เพ็กใหญ่ ราคากลาง 151,000.-บาท
    กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2555 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอพล ชั้น 2 อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
    กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ (ที่ว่าการอำเภอพล ชั้น 2) อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
    ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ราคาชุดละ 600.-บาท ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 มิถุนายน 2555 หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-4341-8042 ต่อ 102 http://www.gprocurement.go.th/. http://www.pekyai.org/
จำนวนคนอ่าน 587 คน จำนวนคนโหวต 0 คน