ข่าวประกวดราคา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม

วันที่ 9 ส.ค. 2555 )

    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุทันตกรรม จัดสรรให้แก่ รพ.สต. จำนวน 14 รายการ ดังนี้
    1.คีมถอนฟันถาวรบน (Forcep 150) จำนวน 80 ตัว
    2.คีมถอนฟันถาวรล่าง (Forcep 151) จำนวน 80 ตัว
    3.คีมถอนฟันน้ำนมบน (Forcep 150s) จำนวน 80 ตัว
    4.คีมถอนฟันน้ำนมล่าง( Forcep 151s) จำนวน 80 ตัว
    5.คีมคีบฟันรูปเขาวัว(Cow horn) จำนวน 30 ตัว
    6.เครื่องมือแคะรากฟันแบบตรง (Straight tooth Elevator) จำนวน 100 ตัว
    7.เครื่องมือแคะรากฟันแบบหักมุมซ้าย (Angle tooth Elevator/right) จำนวน 125 ตัว
    8.เครื่องมือแคะรากฟันแบบหักมุมซ้าย(Angle tooth Elevator/left) จำนวน 125 ตัว
    9.เครื่องมือเขี่ยหาฟันผุ(Explorer) จำนวน 200 ตัว
    10.คีมคีบสำลี(Cotton Plier) จำนวน 200 ตัว
    11.ถาดวางเครื่องมือ ขนาด 9 นิ้ว(Tray 9 นิ้ว) จำนวน 200 ใบ
    12.กระจก+ด้ามกระจก (Mouth minror) จำนวน 200 ด้าม
    13.ถ้วยน้ำบ้วนปาก 5 ออนซ์ จำนวน 200 ใบ
    14.กระบอกฉีกยาชา (Dental Syringe) จำนวน 120 อัน
    กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้ – 14 สิงหาคม 2555 ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น
    กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 16 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดขอนแก่น
    ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและขอรับเอกสารสอบราคา ที่งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนกาน ตั้งแต่บัดนี้ -14 สิงหาคม 2555 หรือสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-4322-1125 ในวันและเวลาราชการ
จำนวนคนอ่าน 503 คน จำนวนคนโหวต 0 คน