ข่าวภูมิภาค1
จังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557

วันที่ 13 ธ.ค. 2556 )

    จังหวัดขอนแก่น ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยกำหนดจัดขึ้นที่มณฑลทหารบก 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ เป็นสถานที่จัดงาน
    ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม เตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดงานดังกล่าวขึ้น โดยการจัดงานวันเด็กในปี 2556 จะจัดให้มีกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและยังมีการตอบคำถามชิงรางวัล จัดนิทรรศการให้ความรู้ แก่เด็ก เยาวชน และผู้มาร่วมงาน รวมไปถึงมีการมอบเกียรติบัตร ให้กับเด็กและเยาวชนดีเด่น ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2557 มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร์ (ทีมข่าว สทท.ขอนแก่น)
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน