1     2     3     4     5  
 
ข่าวอันดามัน1
กรมการบินพลเรือนจัดการประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ครั้งที่ 27 ที่จังหวัดกระบี่..//

วันที่ 30 เม.ย. 2556 )
 
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2556 นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน เป็นประธานเปิด การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทน จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อุตสาหกรรมการบิน ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ นายวรเดช หาญประเสริฐ อธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าวว่า การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศ ของอาเซียน ครั้งที่ 27 ประกอบด้วยการประชุมคณะทำงานย่อย เช่น การประชุมคณะทำงานด้านการขนส่งทางอากาศ ของอาเซียน การประชุมคณะทำงานย่อยด้านความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ อาเซียน ครั้งที่ 6 การประชุมคณะทำงานย่อย ด้านความร่วมมือทางเทคนิค การขนส่งทางอากาศอาเซียน ครั้งที่ 6 การประชุมเจรจา รายสาขาด้านการขนส่งทางอากาศของอาเซียน รอบที่ 7 ครั้งที่ 2 การประชุมสายการบินอาเซียน ครั้งที่ 23  สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีระเบียบวาระ การประชุมที่สำคัญในการหารือ คือ การดำเนินการตามกรอบการดำเนินงาน เพื่อการจัดตั้งตลาดการบินร่วมอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย Roadmap ของการจัดตั้งตลาดการบิน ร่วมอาเซียน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ และด้านเทคนิค องค์ประกอบด้านเศรษฐกิจ จะมุ่งเน้นนโยบายการเปิดเสรี ด้านการบิน และจะอยู่ภายใต้การทำงานของคณะทำงานย่อยด้านเศรษฐกิจ องค์ประกอบด้านเทคนิค จะอยู่ภายใต้คณะทำงานย่อยด้านเทคนิค โดยจะมุ่งเน้นในการพัฒนาเครื่องมือหรือมาตรการที่ประเทศสมาชิก จะนำมาใช้บังคับร่วมกัน อันจะเป็นการยกระดับความปลอดภัยการบิน ความมั่นคงปลอดภัยการบิน และการจัดการจราจรทางอากาศในภูมิภาคนี้ ให้มีมาตรฐานเดียวกัน…///
จำนวนคนอ่าน 72 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

     

 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 13 คน
Number of Lastmonth 364 คน
Total 12,773 คน
    1     2     3     4     5  
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
87/4 หมู่ 5 ตำบล รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.076211555 Fax 076211556