1     2     3     4     5  
 
ข่าวNBTอันดามัน
สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ให้บริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าไม่ต้องเดินทางเข้าไปยังสำนักใหญ่ในตัวเมือง.

วันที่ 8 พ.ค. 2556 )
 
พระเทพปัญญาโมลี เจ้าคณะจังหวัดพังงา เป็นประธานในพิธี เปิดสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด สาขาตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา เข้าร่วมพิธีทางศาสนาพุทธ และอิสลาม นายโชคชัย พูลศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ครูพังงา กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2502 โดยมีผู้เข้าร่วมอุดมการณ์เป็นสมาชิกครั้งแรก 502 คน มีทุนเรือนหุ้นเป็นทุนดำเนินการครั้งแรก 5 แสน 7 พัน 840 บาท ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 4 พัน 521 คน มีทุนเรือนหุ้น 1 พัน 404 ล้าน 7 แสน 1 หมื่น 8 พัน 270 บาท และมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น 3 พัน 841 ล้าน 9 แสน 4 หมื่น 8 พัน 976 บาท 39 สตางค์ ปัจจุบันได้มีปริมาณงานและธุรกิจที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการดำเนินงานได้พิจารณาเห็นถึงการอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกเขตอำเภอตะกั่วป่า อำเภอคุระบุรีและอำเภอกะปง ซึงมีสมาชิกกว่า 1 พันคน และมียอดเงินฝากกว่า 1 พันล้านบาท ใช้บริการอย่างสะดวกไม่ต้องเดินทางเข้าไปยังสำนักใหญ่ในตัวเมืองพังงา โดยปีที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพังงา จำกัด มีกำไรสุทธิเกือบ 100 ล้านบาท
จำนวนคนอ่าน 338 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

     

 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 303 คน
Total 12,712 คน
    1     2     3     4     5  
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
87/4 หมู่ 5 ตำบล รัษฏา อ.เมือง จ.ภูเก็ต โทร.076211555 Fax 076211556