Dr.TV NEWS
ฟุตบอลสานสัมพันธ์ จันท์-ตราด

วันที่ 9 พ.ค. 2562 )
 
         กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ผู้นำหน่วย และ กำลังพลในสังกัดฯ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี จัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล สานสัมพันธ์ จันทบุรี –ตราด
        ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดจันทบุรี และข้าราชการหน่วยงานสำนักประชา สัมพันธ์เขต 7 ร่วมแข่งขัน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ และประชาชน ได้มีการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ส่งเสริมให้มีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีผ่านการเล่นกีฬา และเพื่อบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติภาระกิจด้วยความมุ่งมั่นเข้มแข็ง และเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาสุขภาพร่างกาย โดยบรรยากาศในการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง โดยทีมสื่อมวลชนจันทบุรี และตราด ต่างวิ่งต่อบอลกันอย่างลื่นไหล แม้จะมีเหนื่อยหอบบ้าง ด้วยแต่ละท่านมีอายุเข้าสู่วัยเลข 4 เกืออบทั้งทีม ทางด้านทีมข้าราชการ ทหาร กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด สามารถตัดบอล มาครองได้ในจังงหวะที่สวยงาม และก็ไม่ได้อ่อนข้อให้แต่อย่างใด
**ภาพเปลี่ยน..//..อ่านต่อ**
        หลังจากนั้นในช่วงค่ำ ที่ โรงแรมนิวแทร์เวิลล์ลอด์จ อำเภอเมืองจันทบุรี พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้จัดงานสานสัมพันธ์ตราด-จันทบุรีขึ้น  โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งสื่อมวลชนจากจังหวัดจันทบุรีและตราด เข้าร่วมงาน พร้อมเปิดโอกาสให้ นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดจันทบุรี และนายสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราด ได้ขึ้นแสดงวิสัยทัศน์ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกด้าน ซึ่งทุกฝ่ายก็พร้อมทำงานร่วมกับฝ่ายทหาร ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นและเป็นกันเอง/---------
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ รับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดจันทบุรี
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

 
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

 
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ