Dr.TV NEWS
สระบุรีหว่านเมล็ดพันธ์ข่าววันพืชมงคล

วันที่ 9 พ.ค. 2562 )
 
         เกษตรกรชาวนาที่อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี  ถือฤกษ์วันพืชมงคล  ไถและลงหว่านเมล็ดข้าว เชื่อว่าความเป็นสิริมงคลทำให้พืชผลงอกงามดี  ต้นข้าวเจริญเติบโต
     โดยครอบครัวนายสุด สุขเสาร์ อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58 หมู่ 4 ตำบลดอนทองฯ ได้ชักชวนภรรยาและเพื่อนบ้านที่มีพื้นที่นาใกล้เคียง ออกบ้านแต่เช้าตรู่ เพื่อมาไถและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาข้าว จำนวน 60 ไร่ โดยกล่าวว่า ตนเองได้ฤกษ์วันพืชมงคล ทำการไถและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประเพณีความเชื่อของเกษตรกรชาวนา เชื่อว่าหากทำหว่านเมล็ดพันธ์ข้าวในวันพืชมงคล  จะมีความเป็นสิริมงคล ทำให้พืชผลงอกงามดีต้นข้าวเจริญเติบโต
        สำหรับปัญหาของเกษตรกรชาวนา นายสุดฯ กล่าวว่า เป็นเหมือนกันทั่วไป คือเรื่องน้ำทำนาและต้นทุนที่สูงขึ้น เช่นราคาปุ๋ย ราคาเมล็ดพันธุ์ ค่าแรงจ้างไถหว่าน ส่วนเรื่องน้ำทำนาบางทีก็ขาด บางทีก็เกิน เช่นปีนี้น้ำทำนายังไม่เพียงพอจึงอยากให้หน่วยงานกรมชลประทานได้เปิดน้ำเข้ามาในพื้นที่ของเกษตรกรที่ทำนาในเขตอำเภอหนองโดนให้มากกว่านี้ เนื่องจากชาวนาก็ต้องปลูกข้าวทำนาในช่วงนี้ หากหลังจากนี้ไปก็จะเข้าสู่ฤดูฝนจะเสี่ยงต่อการถูกน้ำหลากท่วม เนื่องจากเป็นพื้นที่ลุ่ม / สำหรับอาชีพเกษตรกรชาวนานอกจากปัญหาด้านน้ำทำนาและต้นทุนในการซื้อพันธุ์ข้าวและปุ๋ย ที่เพิ่มขึ้นแล้ว ก็ยังมีเรื่องของราคาข้าว  โดยนายสุดฯ บอกว่าอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือราคาขายในราคาเกวียน 8,000 บาท จึงจะสามารถอยู่ได้ ซึ่งตอนนี้ขายได้ราคาเกวียนละ 6,500 บาทเท่านั้น/----------
 
แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่สนใจ รับชมรายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์จังหวัดจันทบุรี
    
    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
กรมประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักประชาสัมพันธ์เขต สถานีวิทยุกระจายเสียงในพื้นที่ ระบบงานภายใน
 

- ส.ปชส.จันทบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1

- สวท.จันทบุรี

- Intranet
สถานีวิทยุโทรทัศน์จันทบุรี - ส.ปชส.ชลบุรี

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

- สวท.ชลบุรี

- อีเมลกรมประชาสัมพันธ์
 

- ส.ปชส.ระยอง

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3

- สวท.ระยอง

 
เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.ตราด

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4

- สวท.ตราด

 
- เกี่ยวกับเรา

- ส.ปชส.สระแก้ว

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5

- สวท.สระแก้ว

 
- วิสัยทัศน์

- ส.ปชส.ปราจีน

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6

- สวท.จันทบุรี

 
- ผังโครงสร้างและองค์กร

- ส.ปชส.นครนายก

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7

   
- โครงสร้างบุคลากร

- ส.ปชส.ฉะเชิงเทรา

- สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8

   
 

- ส.ปชส.สมุทรปราการ