ข่าวภูมิภาค1
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2560

วันที่ 29 มี.ค. 2560 (จำนวนคนอ่าน 610 คน)

                       นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติให้ทุกจังหวัดติดตามสถานการณ์ภัยแล้งประกอบกับห้วงเดือนมีนาคม 2560 มีพายุฤดูร้อนในหลายพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่อง จึงให้ประชาสัมพันธ์แจ้งยังอำเภอทั้ง 26 อำเภอเตรียมแหล่งกักเก็บน้ำขนาดเล็กเช่นหลุมขนมครก เหมืองขนาดเล็ก ฝายขนาดเล็ก พร้อมนี้จังหวัดจะประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
                       ด้านนายครรชิต คงสมของ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดขอนแก่น ปี 2560 พร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ เฝ้าระวังและประสานการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด 24 ชั่วโมง ให้ 26 อำเภอ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการสำรวจข้อมูลน้. และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ