หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเทศบาลเมืองศืลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนสิงหาคม 2562 (20/09/2019)
download 0
สำนักงานเทสบาลตำบลพระยืน ประมูลราคาการจัดเก็บผลประโยชน์ตลาดสดและห้องน้ำห้องส้มเทศบาลตำบลพระยืน ประจำปีงบประมาณ 2563 (27/08/2019)
download 0
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (25/02/2019)
download 13
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น ขาดทอดตลาดรถยนต์ราชการที่ชำรุด ฯ จำนวน 5 คัน (25/02/2019)
download 22
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ. 2562 (21/01/2019)
download 9
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ (26/12/2018)
download 7
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/12/2018)
download 9
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ปิดประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2561 (12/11/2018)
สถานคุ้มครองสวัสดิการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (06/11/2018)
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/07/2018)
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (26/07/2018)
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2561 (12/07/2018)
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 3 จำนวน 4 แห่ง ราคากลาง 2,360,000 บาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
download 20
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 2 จำนวน 6 แห่ง ราคากลาง 3,473,000 บาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
download 23
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. เขต 1 จำนวน 5 แห่ง ราคากลาง 3,333,000 บาทด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (29/03/2018)
download 15
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ประมูลขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุหลังเก่า (28/03/2018)
download 13
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ราคากลาง 7,200,000 บาท ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2018)
download 13
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ล้อ 6 ต้น จำนวน 1 คัน ราคากลาง 1,980,000 บาท ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2018)
download 11
สำนักงานเทศบาลเมืองศิลา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (8เดือน) ภายในพื้นที่เทศบาลเมืองศิลา ราคากลาง 4,4140,000 บาท ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (16/01/2018)
download 7
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ขายทอดตลาดรถบรรทุก จำนวน 13 รายการ จังหวัดกาฬสินธ์ุ (10/01/2018)
download 20

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ถัดไป>>